You are viewing the results for Umeå Scandic Cup 2020. View the current results for Umeå Scandic Cup 2021 here.

Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Herr div 1 181 15 15 0 195 13.0 Sweden
Herr div 2-3 179 15 15 0 204 13.6 Sweden
Herr Elit 90 7 7 0 104 14.85 Sweden
HJ18 105 8 8 0 93 11.62 Sweden
Dam div 1-2 262 22 22 0 178 8.09 Sweden
Dam Elit 130 10 10 0 109 10.9 Sweden
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större